Koristimo neograničene kapacitete ljudskog uma prije nego ograničene prirodne resurse.

Ajanović Dragan

Direktor

+387 33 563 581
dajanovic@ceteor.ba

VIŠE INF0RMACIJA

Čomić Jasmina

Direktor konsaltinga | Voditelj odjela okoliš

+387 33 563 580
jcomic@ceteor.ba

VIŠE INFORMACIJA

Suljić Vedad

Direktor za razvoj poslovanja

+387 33 563 592
vsuljic@ceteor.ba

VIŠE INFORMACIJA

Bešlija Renata

Tehnički sekretar

+387 33 563 583
rbeslija@ceteor.ba

VIŠE INFORMACIJA

Čekić Benjamin

Projekt menadžer

+387 33 563 587
bcekic@ceteor.ba

VIŠE INFORMACIJA

Čeljo Aida

Stručni saradnik

+387 33 563 586
ahodzic@ceteor.ba

VIŠE INFORMACIJA

Čulov Azra

Stručni saradnik

+387 33 563 591
aculov@ceteor.ba

VIŠE INFORMACIJA

Hadžimuratović Leonida

Projekt menadžer | Voditelj odjela energije

+387 33 563 588
lhadzimuratovic@ceteor.ba

VIŠE INFORMACIJA

Jamaković Ismar

Projekt menadžer | Voditelj odjela laboratorije

+387 33 563 585
ijamakovic@ceteor.ba

VIŠE INFORMACIJA

Jusufović Džana

Projekt menadžer

+387 33 563 586
dzjusufovic@ceteor.ba

VIŠE INFORMACIJA

Kavazović Elma

Projekt menadžer | Voditelj odjela edukacije

+387 33 563 582
ekavazovic@ceteor.ba

VIŠE INFORMACIJA

Muminović Aida

Projekt menadžer

+387 33 563 591
amuminovic@ceteor.ba

VIŠE INFORMACIJA

Selmanović Almir

Stručni saradnik

+387 33 563 588
aselmanovic@ceteor.ba

VIŠE INFORMACIJA

Šišić Emir

Projekt menadžer

+387 33 563 587
esisic@ceteor.ba

VIŠE INFORMACIJA

Šovšić-Kurešepi Adna

Stručni saradnik

+387 33 563 590
asovsic@ceteor.ba

VIŠE INFORMACIJA

Toljević Albin

Projekt menadžer

+387 33 563 584
atoljevic@ceteor.ba

VIŠE INFORMACIJA