O nama


Ski klub osoba sa invaliditetom „Sarajevo“ osnovan je sa namjerom da promovira zimske sportove namjenjene djeci i odraslim osobama sa ograničenim fizičkim mogućnostima, ali i intelektualnim poteškoćama. Također, u skladu sa našom vizijom para alpskih sportova članovi smo „ Asocijacije trenera i učitelja skijanja u BiH“ te promotori posebne skijaške opreme pomoću koje skijaju osobe sa najtežim oblicima fizičkog onemogućenja, te kontinuiarno radi na uvođenju kvaliteta i standarda u ovoj oblasti.  Grad Sarajevo, čije ime nosi klub, prepoznao je humanu i humanitarnu  misiju kroz koju nastojimo promovirati sport, a posebno zimske sportove za ovu populaciju, omogućio je korištenje imena grada bez naknade.

Misija

Promicanje učešča u zimskim sportovima za sve pod istim uvjetima  bez obzira na ograničene fizičke mogućnosti ili intelektualne mogućnosti.

Vizija

Osobama sa invaliditetom i intelektualnim poteškoćama omogućiti pristup svim resurslma u Ski centrima.

Cilj

Skijanje,  zimski sportovi  i resursi skijaških centara „ Za sve bez obzira na invalidnost“.

Programi

Saznajte više o programima u kojima možete učestvovati sa nama

Paraolimpijski/takmičarski program u para alpskom skijanju

Uključuje kompletan proces sa svim fazama, počevši od fundamentalnih stvari pa sve do stvaranja potpuno spremnog i edukovanog takmičara na međunarodnoj sceni odnosno tranzicije od rekrativnog prema takmičarskom programu.

Adaptivni ski program

Namjenjen je osobama razlučitog spektra invaliditeta i tipa onemogućenja, što uključuje osobe sa motoričkim poremećajima, amputacijama i vizuelnim/slušnim onemogućenjima.

Inkluzivni ski program

Predstavlja program kroz koji osnovne skijaške korake i tehnike zajedno savladavaju osobe sa najtežim oblicima fizičkog/intelektualnog onemogućenja i potpuno zdrave osobe.

Video o nama

This app does everything you could possibly want it to do and not only that, it is beautifully and designed and extremely intuitive to use.

ŽELITE VIŠE INFORMACIJA

Kontaktirajte nas još danas

+387 61 123 456

info@skisa.ba

Moja Adresa 26